top of page
  • Av. Arda Aşık

Bursa Sağlık Hukuku

Güncelleme tarihi: 23 Ara 2020

Bursa sağlık hukuku, insanın yaşam alanları içinde yer alan sağlık hakkı, insan haklarının evrensel beyannamesin de de belirtildiği gibi, bütün vatandaşlar sağlık hakkından ve sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmakla yükümlüdür. Ayrıca sosyal devletin de asli görevlerinden biridir.


2009 yılında Bursa sağlık hukuku avukatları katılımıyla gerçekleştirilen Bursa sağlık hukuku sempozyumu vatandaşların sağlık konusunda karşılaştıkları hukuksuzlukların çözümü, hastane ve hekim hataları sonucunda sağlıklarını kaybeden, bu durumda ise otomatikman hasta hakları doğan insanlara hukuki çözümlerin neler ve nasıl olması gerektiği konusuna geniş yer verilmiştir.


Bursa Sağlık Hukuku Danışmanlığı


Bursa Barosuna bağlı Bursa sağlık hukuku avukatı ve avukatları bu sempozyum kapsamında, koruyucu sağlık hizmetlerinin neler ve nasıl olması gerektiği, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan bütün vatandaşların sağlık hizmetinden faydalanmaları gerektiği, her vatandaşın hijyenik ve steril koşullarda sağlık hizmeti alma özgürlüğü olduğu, kendisine sağlık hizmeti veren kurum, DR ve sağlık personelini seçme veya değiştirme hakları olduğu gibi, hasta ve sağlık haklarının tümünün ne olduğu konusuna çok geniş bir yer verilmiştir. Nisan 2016 yılında ise yine Bursa Barosu tarafından düzenlenen Bursa sağlık hukuku kongresi düzenlenmiştir. Kongrenin amacı yine bütün vatandaşların sağlık hizmeti ve sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilme hakları olduğu vurgulanmıştır.


Hastaya uygulanacak her türlü tıbbi müdahaleler konusunda hastanın rızasının alınması, isterse tedaviyi yaptırma veya tamamen reddetme haklarının olduğu gibi bütün bu haklara sahip olan vatandaşların herhangi bir sağlık hizmetinden yararlanamama durumuyla karşılaşması karşısında yasal ve hukuki haklarının bulunduğunu bilmesi konularına kongrede geniş yer verilmiştir.


Son yıllarda birçok vatandaşın Devlet veya özel hastanelerde sağlık hakları ihlal edildiği basın ve kamuoyunda paylaşılmıştır. Bu ihlallerin son yıllarda artması hukukçuların bu konuyu önemsemelerini gündeme getirmiştir. Bundan dolayı sağlık hukuku davaları, hukuk bürolarının duruşma dosyaları içinde yerini almıştır.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Sağlık Hizmetleri

Türkiye almış olduğu yoğun yabancı göçü neticesinde sağlık sisteminde yaşanan en büyük sorun, geçici olarak gelen göçmenlerin sağlık hizmetinden yararlanması haline geldi. Özellikle kendi vatandaşları

Comments


bottom of page