top of page

Hizmetlerimiz

04. Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Özellikle hekimlerin haklarının korunması, hasta şikayet ve davalarına karşı hukuki koruma altına alınması, tıbbi malpraktis uygulamalarının tespiti ve hak kayıplarının engellenmesi için tüm hizmetler Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.

 

Özel hastanelerin işleyiş düzenlerinin kurulması, hasta kabulünden taburcu edilinceye kadar adım adım hukuken tutulması gereken kayıtların düzenlenmesi, takibi ve denetim Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır. 

Özellikle kanser hastaları tarafından kullanılan immunterapi ilaçları gibi Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca geri ödeme kapsamına alınmayan ilaç bedellerinin iadesi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve yargı mercileri nezdindeki tüm süreçler Avukatlık Büromuz tarafından yürütülmektedir. 

 

Özel hastanelerin işletilmesi, idaresi ve haklarının temini ve korunması çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan hizmet alım sözleşmelerinin idaresi, itirazların yapılması ve ceza kesintilerinin takibi ve tahsili, özellikle tıbbi malpraktis uygulamalarının yol açtığı zararaların engellenmesi, idare ile olan ilişki ve hakların korunmasının sağlanması, Özel Hastanelerin verdikleri hizmetler nedeni ile ihityaç duymuş oldukları aydınlatılmış onam ve benzeri diğer matbu form ve sözleşmelerin hazırlanması, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi Avukatlık Büromuz tarafından sağlanan hizmetler arasındadır. Yıllardır binlerce hekim ile yapılmış olan çalışmaların deneyimi ile hasta hekim ilişkisinin gerektirdiği tüm konularda erken denetim ve etkin hukuk desteği sağlanmaktadır.

Aile Hekimliği Hukuku

Aile Hekimliği Hukuku üzerinde yıllardır süre gelen çalışmalarımız neticesinde müvekkillerimize en deneyimli ve en etkin avukatlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu çerçevede aile hekimlerinin idare ile olan sorunlarında, disiplin uygulamaları, ceza hukukundan doğan sorunlarında ve haklarında tesis edilen nöbet listesi, ek görev tesisi, yersiz yapılan idari işlemlerin iptali, çalıştırdıkları işçiler ile olan ilişkileri ve ihtilafları, tıbbi malpraktis uygulamaları için danışmanlık ve dava takip hizmetleri Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.

Aile Hekimliği Hukukundan kaynaklanan aile hekimi - hasta, aile hekimi - idare ve aile hekimi - aile sağlığı elemanı gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sorunlara idare hukuku, tazminat hukuku ve ceza hukuku kapsamında etkin avukatlık hizmeti verilmektedir.

 36 Yıllık Deneyim

İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak, Uzman profesyonellerimizden randevu almak için lütfen iletişime geçiniz.  

bottom of page