top of page

Hizmetlerimiz

01. Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilen sürekli danışmanlık hizmetlerimiz ile koruyucu hukuk danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır. Sürekli danışmanlık hizmetlerimiz ile şirket organizasyonu kapsamında sürekli ve etkili hukuk danışmanlığı sağlanmaktadır.

 

Ticari, çalışma, şirket yönetimi, yatırım, alacak yönetimi ve fikri mülkiyet haklarının korunması alanlarında hukuki danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. İnsan Kaynakları yapılandırılması, iş sözleşme ve belgelerin oluşturulması, ticari sözleşme şablonlarının hazırlanması, Marka ve Patent ihlallerinin araştırılması ve takibi gibi hizmetler Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.

Şirket bünyesinde organizasyon yapılanması ile üretim, satış, ürün takibi noktalarında gerekli olan tüm süreçlere bizzat müdahale edilmektedir. Bu doğrultuda şirket organizasyonunun denetimi ile birlikte işlemlerde ihitlaf oluşma riski minimum düzeye indirilmektedir.

Yerli ve yabancı sözleşmelerin tanzimi ile sözleşme konusu hakkında risk analizi yapılarak muhtemel noksanlıkların giderilmesi işlemleri Büromuz tarafından yerine getirilmektedir. Bununla birlikte her türlü sözleşmenin ulusal ve uluslararası denetimi sağlanmaktadır.

 

Söz konusu çalışma yöntemi ile şirketler organizasyon giderlerini en alt düzeye indirmekte ve gereksiz maliyetlerin önüne geçebilmektedir. Satış düzeni ve disiplinin sağlanması ile de süpriz masrafların önüne geçilebilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Tükriye'de faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin veri envanteri çıkarılması ve veri güvenliğine yönelik çalışmalar aşık & aşık Avukatlık Bürosu tarafından yerine getirilmektedir. Veri sorumlusunun VERBİS kaydı yine Avukatlık Büromuz tarafıdnan yerine getirilmektedir. 

Veri sorumlusu tarafından kurulan organizasyon kapsamında Veri Koruma Komitesi, Yönetim Kurulu ve Organizasyon birimlerinin yürütmekte oldukları faaliyetler hakkında etkili danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

Veri sorumlusu tarafından kurulu bulunan organizasyon çerçevesinde düzenli olarak faaliyetlerin takip edilmesi, veri ihlaline ilişkin risklerin belirlenmesi ve ilgili personelin eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Yine veri sorumlusunun yükümlülüklerinden olan personellerin güncel gelişmeler kapsamında eğitime tabi tutulması zorunludur. aşık & aşık Avukatlık Bürosu tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında farkındalık eğitimleri ile güncelleme eğitimleri sağlanmaktadır. 

 36 Yıllık Deneyim

İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak, Uzman profesyonellerimizden randevu almak için lütfen iletişime geçiniz.  

bottom of page