top of page

Hizmetlerimiz

03. Şirketler Hukuku

Şirket Yönetimi

Şirketlerin kurumsallaşması ve büyüme hedeflerine bağlı olarak hukuki altyapısının da şekillendirilerek yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile tüm pay sahiplerinin haklarının korunması önemlidir.

 

Özellikle aile şirketlerinin ikinci jenerasyona aktarılmasında aile anayasasının yazılması şirketin devamlılığı için olmazsa olmaz kurallardandır. Bununla birlikte kurumsallaşmanın hukuki altyapısının kurulması şirketlerin varlıklarını sürdürmesi için zorunludur. aşık&aşık Avukatlık Bürosu tarafından şirketlerin kuruluş aşamalarından itibaren iç düzenlemeleri yerine getirilmektedir.

 

Yerli veya yabancı ortaklıklarda hak ve yükümlülüklerin doğru bir şekilde düzenlenmesi ile yapılan yatırımların güvenliği sağlanmakta ve ileride ortaya çıkabilecek ihtilaflar engellenmektedir.

 

Şirketler ve ticari ortaklıkların sağlanması, kurulması, ortak girişimler ve hissedarlık ilişkilerinin düzenlenmesi, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi, hukuki durum tespit raporlaması (due dilligence), kurumsal yönetim ve yönetici sorumluluğunun düzenlenmesi ve denetlenmesi, özel denetçilerin, geçici yönetimin ve kayyumun atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması, şirketlerin yapılandırılması verilen hizmetler arasındadır.

 

İstanbul İtalyan Ticaret Odası'nda bulunan üyeliğimiz ile müvekkillerimiz için uygun ortaklık arama hizmetleri de sağlanmaktadır.

Ortaklıklar Hukuku

Şirketlerin kendi iç işleyişleri olduğu kadar Şirketleri pay sahiplerinin birbirleri ve şirkete karşı olan ihtilaflarının çözümünde aşık & aşık Avukatlık Bürosu hizmet sunmaktadır. 

Joint Venture, Adi Ortaklık, Konsorsiyumların işleyişi ve tasfiyesi kapsamındaki süreçler Avukatlık Büromuz tarafından yürütülmektedir. 

 36 Yıllık Deneyim

İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak, Uzman profesyonellerimizden randevu almak için lütfen iletişime geçiniz.  

bottom of page