top of page

Hizmetlerimiz

05. Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

aşık&aşık Avukatlık Bürosu tarafından ticari hayatın gerektirdiği tüm alanlarda avukatlık hizmeti verilmektedir. Avukatlık hizmetleri ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmekte ve özellikle tüm sözleşmelerin profesyonel olarak düzenlenmesi, matbu formların oluşturulması, iç işleyişin düzenlenmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi sunulan hizmetlerin başında gelmektedir.

 

Ticari ilişkilerin henüz başında tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ortaya çıkabilecek olumsuz süreçlerin büyük ölçüde önüne geçilmesinde oldukça önemli olduğundan Avukatlık Büromuz tarafından etkin olarak ticari ilişkilerin düzenlenmesine dair işlemler gerçekleştirilmektedir.

 

Aile şirketlerinin yapılandırılması ve anayasasının düzenlenmesi, organize sanayi hukuku, kurumsallaşma organizasyonları, acentalık, distribütörlük, haksız rekabet, alım ve satım sözleşmeleri, hukuki durum tespit raporlaması (due dilligence), alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, sigorta ve reasürans, bankacılık ve finans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi de hizmetlerimize dahildir.

 

Ticari hayatın getirdiği tüm konularda danışmanlık hizmeti sağlanmakla birlikte uyuşmazlıkların ulusal ve uluslararası tahkim yolu ya da dava süreçleri ile sonuçlandırılmasında Avukatlık Büromuz tarafından hizmet verilmektedir.

 

İstanbul İtalyan Ticaret Odası üyeliğimiz ile müvekkillerimize uygun ticari ilişkiler açaısından araştırma hizmetleri de Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.

Sözleşme Danışmanlığı

Yerli ve yabancı sözleşmelerin tanzimi ile sözleşme konusu hakkında risk analizi yapılarak muhtemel noksanlıkların giderilmesi işlemleri Büromuz tarafından yerine getirilmektedir. Bununla birlikte her türlü sözleşmenin ulusal ve uluslararası denetimi sağlanmaktadır.

Avukatlık Büromuz tarafından Şirketlerin ticari iş ve işlemlerinde süreçlerin başlamasından sonlanmasına kadar geçen süreçte danışmanlık ve sözleşme desteği hizmetleri sunulmaktadır. 

 36 Yıllık Deneyim

İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak, Uzman profesyonellerimizden randevu almak için lütfen iletişime geçiniz.  

bottom of page