top of page

Hizmetlerimiz

07. İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku

Kişilerin, şirketlerin ve toplulukların idare ile olan sorunlarının çözümü noktasında Avukatlık Büromuz etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. İdarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan her türlü zarar nedeni ile tespit ve dava açılması Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.

 

Yasama çalışmalarının yapılması, önerilerin hazırlanması ve sunulması, Sivil Toplum Kuruluşları adına yasa tasarıları hakkında görüş bildirilmesi, Anayasa, uluslar arası sözleşmelere ve üst hukuk normlarına uygunluk denetimi yapılması, yasama komisyonlarında temsil sağlanması ve bu bağlamda görüş, öneri ve yeni düzenleme hazırlanması, gerekçelendirilmesi Avukatlık Büromuz tarafından verilen hizmetler arasındadır.

Vergi Hukuku

Mükellefler hakkında yapılan işlemler neticesinde tahakkuk eden vergilendirmenin denetimi önemlidir. Bu yönde Avukatlık Büromuz tarafından danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. 

 

Gümrük idaresi tarafından örnekleme yolu ile tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin takibi ve tahsili işlemleri yerine getirilmektedir. 

 

Kamu İhale Sözleşmelerinin imzalanması nedeni ile tahakkuk ettirilerek kesilen damga vergileri hakkında itiraz ve tahsil işlemleri Avukatlık Büromuz tarafından yerine getirilmektedir.

 

Vergi uygulamaları kapsamında yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi, ihtilafların uyuşmazlık komisyonlarında ve vergi mahkemeleri nezdinde takibi ve çözümü Avukatlık Büromuz tarafından sağlanan hizmetler arasındadır.

 36 Yıllık Deneyim

İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak, Uzman profesyonellerimizden randevu almak için lütfen iletişime geçiniz.  

bottom of page