top of page

Hizmetlerimiz

02. İş Hukuku

İş Hukuku

Avukatlık Büromuz tarafından İnsan Kaynakları biriminin yapılandırılması başta olmak üzere, devamlı irtibatlı çalışmak sureti ile iş ilişkisinin başlamasından sonlanmasına kadar etkin bir avukatlık hizmeti sağlanmaktadır. Bu anlamda iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş ilişkilerinin düzenlenmesi ve doğru şekilde sonlandırılması ile sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözülmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

 

Çalışanların hak ve yetkilerinin belirlenmesi ile birlitke şirket içerinde iş düzeninin sağlanması üretim verimliliği ve gider yönetimi açısından önemlidir. Avukatlık Büromuz tarafından sağlanan iş düzeni ile çalışma kurallarının konulması ve disiplin süreçlerinin yasanın aradığı çerçevede sağlanması gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda Yüsek Mahkeme tarafından verilen kararlarda yaşanan gelişmeler gün ve gün takip edilmektedir. 

İş sözleşmelerinin, işyeri düzenlemelerinin, iş sağlığı ve güvenliği yönergelerinin düzenlenmesi, işyeri disiplin süreçlerinin oluşturulması ile yasanın vermiş olduğu tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.

Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin icra edilmeleri, iş güvencesi ve fesih hususları, iş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları, rücu talepleri, çalışanların buluşları ve bunlara ilişkin fikri mülkiyet hakları, iş sözleşmelerinin Yargı kararları ışığında tekrar yapılandırılması, çalışmanın düzenlenmesi hizmetleri Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.

Düzenle

Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışanların sosyal güvenlik haklarından kaynaklanan haklarının temini için hukuki ihtilafların çözümü avukatlık Büromuz tarafından takip edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taraf olduğu emeklilik, iş kazası tespiti ve/veya teftiş ve tespitler neticesinde düzenlenen idari para cezaları ve bunların ipali hakkındaki Sosyal Güvenlik Kurumu ve yargı mercileri nezdindeki süreçler Avukatlık Büromuz tarafından yürütülmektedir. 

 

 36 Yıllık Deneyim

İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak, Uzman profesyonellerimizden randevu almak için lütfen iletişime geçiniz.  

bottom of page