top of page
  • Av. Arda Aşık

Aile Sağlığı Merkezi Dışında Yapılan Hizmetlerin Ücretlendirilmesi

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2020

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu uyarınca aile hekimleri görev ve sorumluluklarını Aile Sağlığı Merkezinde yerine getirirler. Ancak aile hekimleri tüm görevlerini Aile Sağlığı Merkezi içerisinde yerine getirmez, Aile Sağlığı Merkezinin dışında da yüklenilen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır.


Aile hekimlerinin görev ve yetkileri Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesi ile düzenlenmiş olup evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek gibi Aile Sağlığı Merkezi dışında yapılabilecek görevler de yüklenmiştir.


Aile hekimlerinin bunun gibi Aile Sağlığı Merkezi dışında yürüttükleri iş ve işlemleri için sadece belirli durumlarda kendisine ödeme yapılmaktadır. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca gezici sağlık hizmetleri karşılığında ücret ödemesi yapılmaktadır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesi ile de gezici sağlık hizmetinin şartları ve usulleri belirlenmiştir.


Anılan yönetmelik hükmü uyarınca, sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerleri için gezici sağlık hizmeti bölgeleri Müdürlük tarafından belirlenerek Kurum tarafından onaylanır.


Söz konusu usul dikkate alındığında aile hekimlerinin Aile Sağlığı Merkezi dışında yapmış oldukları görev ve hizmetleri nedeni ile herhangi bir ücret ödenmemesine sebebiyet verilecektir. Uygulamada da gezici sağlık hizmeti sunumu esnasında evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti verilmesi halinde Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca ödeme yapılmasına karşın gezici sağlık hizmeti bölgesi dahilinde bulunmayan hasta hakkında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti verilmesi halinde herhangi ir ücret ödemesi yapılmamaktadır.


Yapılan hizmetin aynı nitelikte olduğu ve aile hekimi tarafından Aile Sağlığı Merkezi dışında hizmet verildiği dikkate alındığında gezici sağlık hizmeti bölgesi dışında olan evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti verilmesi halinde Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca ek ücret ödemesi yapılması gereklidir.

14 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page