top of page
 • Av. Arda Aşık

Ticari Elektronik İleti Onayı ve İYS

Güncelleme tarihi: 25 Ara 2020

 1. Hizmet Sağlayıcı Kimdir?

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler olarak hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmıştır.

 1. Ticari Elektronik İleti Nedir?

Hizmet sağlayıcılar tarafından; mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için alıcılardan onay almak zorundadır.

 1. İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

İleti Yönetim Sistemi (İYS), onay ve ret bilgilerinin kaydedilmesi, İYS üzerinden onay alınması, reddetme hakkının kullanılması, ticari elektronik ileti şikayetlerinin alınması, raporlanması, şikayet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve aracı hizmet sağlayıcıların sistemi kullanmasına imkan tanıyan teknik altyapıya sahip sistemdir.

Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS’ye kaydolmak zorundadır ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. İYS’ye kayıt olmadan ticari elektronik ileti göndermeye devam edebilmek mümkün olmayacaktır.

 1. Ticari Elektronik İleti Gönderim Onayı Nedir, Hangi Yollarla Alınır?

Hizmet sağlayıcı tarafından ticari elektronik ileti gönderim onayı üç farklı şekilde alınabilir:

 1. Fiziksel ortamda imzayla

 2. Elektronik ortamda

 3. İYS yoluyla

 4. Fiziksel Ortamda

Fiziksel ortamda alınacak onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi ve onayı veren alıcının imzası aranır.

 1. Elektronik Ortamda

Elektronik ortamda alınacak onayda ise, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer almalıdır. Bununla beraber fiziksel ortamda ve elektronik ortamda alınacak onaylar, 3 iş günü içinde İYS’ye kaydedilecektir. Aksi durumda İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecektir.

Fiziksel ortamda alınacak onaydan farklı olarak elektronik olarak alınan onayda onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine 24 saat içinde gönderilmek zorundadır.

Bununla beraber Yönetmelik’e göre, onay metninde olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz. İYS yoluyla alınmayan onaylarda onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir.

 1. İYS yolu ile

İYS yoluyla onay alınması, İYS’nin katma değerli hizmetler kapsamında sunacağı çağrı merkezi, kısa mesaj numarası ve kısa link aracılığıyla onay alma servisleri ile sağlanacaktır. İYS üzerinde alınacak olan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alacak ve ispat yükümlülüğü İYS’ye ait olacaktır. Ancak bu yol İYS tarafından katma değerli olarak sağlanacak bir hizmet olup, İYS’nin bu onayı nasıl alacağı mevzuatta düzenlenmemiştir.

 1. Ticari Elektronik İleti Yolu ile Onay Alınabilir mi?

Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz. Alıcıya elektronik posta veya kısa mesaj gönderilerek veya alıcı telefon ile aranarak onay talebinde bulunulamaz. Hizmet sağlayıcı tarafından ticari elektronik ileti gönderilmeden evvel yasal yollarla onay alınmış olması zorunludur.

 1. Hangi Durumlarda Onay Alınmasına Gerek Yoktur?

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde,

temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler,

Herhangi bir mal veya hizmet tanıtımı yapılmaması şartı ile devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında,

Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler,

Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler,

için hizmet sağlayıcıların onay alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 1. Mevcut Onayların İYS’ye Yüklenmesi Zorunlu mudur?

İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyeceğinden mevcut onayların İYS’ye yüklenmesi gerekmektedir.

Hizmet sağlayıcılar ellerinde bulunan bütün onayları 01 Aralık 2020 tarihine kadar İYS’ye aktarmakla yükümlüdür. Bununla beraber ilgili tarihe kadar yüklenen onaylar alıcılar tarafından 16 Ocak 2021 tarihine kadar kontrol edilecek olup, bu tarihin bitimiyle beraber alıcılar tarafından reddedilmeyen onaylar geçerli olacak ve gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir.

Mevcut onayların 01 Aralık 2020 tarihine kadar İYS’ye yüklenmemesi halinde ise, İYS’ye aktarılmayan onaylar geçersiz hale gelecek ve alıcılara ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir.

Hizmet sağlayıcılar İYS’ye sadece onaylı elektronik iletişim adreslerini yüklemelidir.

 1. İYS’ye Aktarılacak Bilgiler Nelerdir?

İYS’ye aktarılacak olan onaylar aşağıdaki verileri içermelidir,

 1. İletişim adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi)

 2. İzin tarihi

 3. İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)

 4. Alıcı tipi (Bireysel/Tacir)

 5. İzin kaynağı (‘1 Mayıs 2015 öncesi’, ‘ıslak imzalı onay formu’, ‘web sitesi’ vb.)

İYS’ye yüklenen bilgiler hizmet sağlayıcısının beyanı üzerine yüklenmekte olup onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcı üzerinde olduğundan onaya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin hizmet sağlayıcı tarafından saklanması zorunludur.

304 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page