top of page
Introducing our law firm
foto_edited.jpg

aşık & aşık Avukatlık Bürosu 

kuruluş 1985 

Bursa Avukatlık Bürosu

aşık & aşık Avukatlık Bürosu Bursa merkezli olup İstanbul, Ankara, Antalya gibi başlıca büyük ekonomik gücü olan şehirlerinde etkin hukuk danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hukuk danışmanlığı hizmetlerimiz bizzat Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmakla birlikte iletişimde olduğumuz yerel hukuk büroları aracılığı ile idari işlemlerimiz sürdürülmektedir.

 

Bugüne kadar Ekonomi Hukuku olarak adlandırılabilecek İş Hukuku, Türk Ticaret Hukuku ve Türk Borçlar Hukuku alanlarında sürdürmüş olduğumuz danışmanlık hizmetleri ile derin bir uygulama kültürüne ulaşmış bulunuyoruz. Yaşanan süreçlerde pratik, hızlı ve ekonomik çözümler ile en verimli sonuçlar amaçlanmaktadır.

Uzun yıllardır Sağlık Hukuku alanındaki uzmanlaşmış çalışmalarımız ile çeşitli Kongre ve Panellerde sağlık çalışanlarına yönelik olan Sağlık Hukuku eğitimleri verilmektedir.

Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen esnek, verimli, hesap verebilir ve etkin hukuk hizmetleri sunmaktayız.

Faaliyet Alanlarımız

Elektronik Ödeme Yapabilirsiniz

01.

Danışmanlık Hizmetleri

Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilen sürekli danışmanlık hizmetlerimiz ile koruyucu hukuk danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır. Sürekli danışmanlık hizmetlerimiz ile şirket organizasyonu kapsamında sürekli ve etkili hukuk danışmanlığı sağlanmaktadır.

02.

İş Hukuku

Avukatlık Büromuz tarafından iş ilişkisinin başlamasından sonlanmasına kadar etkin bir avukatlık hizmeti sağlanmaktadır. Bu anlamda iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş ilişkilerinin düzenlenmesi, sendikal faaliyetler ve iş ilişkisinin sonlanması ile ilgili ihtilafların çözülmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

03.

Şirketler Hukuku

Şirketlerin kurumsallaşması ve büyüme hedeflerine bağlı olarak hukuki altyapısının da şekillendirilerek yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile tüm pay sahiplerinin haklarının korunması önemlidir. aşık & aşık Avukatlık Bürosu tarafından şirketlerin kuruluş aşamalarından itibaren iç düzenlemeleri yerine getirilmektedir.

04.

Sağlık Hukuku

Özellikle hekimlerin haklarının korunması, hasta şikayet ve davalarına karşı hukuki koruma altına alınması, tıbbi malpraktis uygulamalarının tespiti ve hak kayıplarının engellenmesi için tüm hizmetler Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.

05.

Ticaret Hukuku

aşık&aşık Avukatlık Bürosu tarafından ticari hayatın gerektirdiği tüm alanlarda avukatlık hizmeti verilmektedir. Avukatlık hizmetleri ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmekte ve özellikle tüm sözleşmelerin profesyonel olarak düzenlenmesi, matbu formların oluşturulması, iç işleyişin düzenlenmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi sunulan hizmetlerin başında gelmektedir.

Kayıt Olun!

Abone olmak için e-posta adresinizi girebilirsiniz

Hakimiyet bilâkaydü şart milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatanı bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.

1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu (md.1)

2_edited.jpg

aşık & aşık Avukatlık Bürosu Blog

bottom of page